Ribbon for ID Card Printer (14)


View :   Sort :

พบสินค้า 16 รายการ

 view
รหัส : IDP-001
CS-200e card printer
เครื่องพิมพ์บัตพีวีซี ดีไซต์ใหม่ที่ล้ำสมัย พิมพ์ด้วยความเร็วสูง
ราคา: 34,900.00 บาท
จำนวน :


 view
รหัส : RHI-004
Color Ribbon for CS-200e YMCKO
Color Ribbon YMCKO for CS-200e
พิมพ์ได้ 400 ใบ / ม้วน
ราคา: 2,996.00 บาท
จำนวน :


 view
รหัส : RHI-008
Black Ribbon for CS-200e
Blcak Ribbon (Rasin K) for CS-200e
พิมพ์ได้ 1,000 ใบ / ม้วน
ราคา: 500.00 บาท
จำนวน :


 view
รหัส : RHI-0041-200
Color Ribbon for CS-200e + PVC Card 200 ใบ
Color Ribbon YMCKO for CS-200e
พิมพ์ได้ 400 ใบ / ม้วน
ราคา: 3,959.00 บาท
จำนวน :


 view
รหัส : RHI-0012
White Ribbon for CS200e
White Ribbon for CS-200e
ริบบอนขาว สำหรับเครื่องพิพม์ รุ่น CS-200e
ราคา: 2,000.00 บาท
จำนวน :


 view
รหัส : RHI-011
Gold Ribbon for CS-200e
Gold Ribbon for CS-200e
ริบบอนทอง สำหรับเครื่องพิพม์ รุ่น CS-200e
ราคา: 2,000.00 บาท
จำนวน :


 view
รหัส : RHI-0041
Color Ribbon for CS-200e + PVC Card 100 ใบ
Color Ribbon YMCKO for CS-200e
พิมพ์ได้ 400 ใบ / ม้วน
ราคา: 3,425.00 บาท
จำนวน :


 view
รหัส : RHI-014
Fliper for CS-200e
อุปกรณ์เสริม: ที่กลับบัตร CS-200e
ราคา: 19,500.00 บาท
จำนวน :


 view
รหัส : RHI-013
Chip Rasin K for CS-200e
Chip Rasin K for CS-200e
ราคา: 1,000.00 บาท
พิเศษ: 900.00 บาท
จำนวน :


 view
รหัส : RHI-005
Color Ribbon for CS-310/320 YMCKO
ริบบอนสี YMCKO สำหรับเครื่องพิมพ์บัตร
รุ่น CS-310/320
ราคา: 1,926.00 บาท
จำนวน :