ชิปสี YMCKO สำหรับเครื่องพิมพ์บัตร HiTi รุ่น CS-200e

รหัสสินค้า : YMCKO-Chip

ชิปสีสำหรับใช้งานกับเครื่องพิมพ์บัตร HiTi รุ่น CS-200e

  • ตัวชิปสามารถใช้งานพิมพ์ได้ 400 ครั้ง
  • สำหรับใช้งานกับริบบอนสี YMCKO เท่านั้น
  • ริบบอนสี YMCKO พิมพ์ได้ 400 ครั้ง/ม้วน
  • ราคาเฉพาะชิปไม่รวมริบบอนสี YMCKO
  • หากชิปนับจนครบ 400 ครั้งแล้วจะไม่สามารถใช้งานได้อีก ต้องซื้อชิปใหม่
  • โดยปกติตัวชิปจะแถมมาพร้อมกับการซื้อริบบอนสี YMCKO อยู่แล้วทุกครั้ง
จำนวน
1,300.00 บาท

1,800.00 บาท
 (-28%)

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด