เกี่ยวกับเรา

 
 


     Easy Connection Co.,Ltd ดำเนินธุรกิจพาณิชย์อีเลคทรอนิคส์ภายใต้คำขวัญ “ ติดต่อการค้าที่สะดวกและง่าย ”โดยยึดหลักการดำเนินธุรกิจ Online ที่มีประสิทธิภาพเป็นสากล เพื่อให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุด และมีเป้าหมายในการทำงาน 3 ด้านคือ

     1. การสร้างธุรกิจการค้า On Line ที่มีประสิทธิภาพทั้งทางด้านการจัดการ และการสนองตอบความต้องการของผู้บริโภค

         ที่หลากหลาย ด้วยความเป็นธรรมทั้งทางด้านราคาและคุณภาพของผลิตภัณฑ์

     2. สนับสนุนเครือข่ายการค้า On Line ให้เกิดการค้าขายต่อเนื่อง และเอื้อประโยชน์เชื่มโยงระหว่างกลุ่มธุรกิจต่างๆ

     3. แลกเปลี่ยน และนำเสนอแนวคิด หรือนวตกรรม เพื่อให้ผู้บริโภค เรียนรู้ก้าวทันโลกการค้า OnLine

 

 

 

  • เงื่อนไขและนโยบายของทางร้านก่อนการสั่งซื้อการสั่งซื้อ เพื่อความสะดวกและสามารถติดตามรายการสั่งซื้อได้อย่างถูกต้องกรุณาสั่งซื้อผ่านหน้าเว็บไซต์ได้ทั้งทางPC, MobileหรือTabletการชำระค...