• เครื่องอ่านลายนิ้วมือ Digital Persona URU 4500
    4,750.00 บาท
    5,000.00 บาท  (-5%)
  • เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ZK4500
    2,690.00 บาท
    3,200.00 บาท  (-16%)