นโยบายบริษัท

 

 

นโยบายและเงื่อนไขการรับประกัน

 
 

การสั่งซื้อ

 
 

เพื่อความสะดวกและสามารถติดตามรายการสั่งซื้อได้อย่างถูกต้อง กรุณาสั่งซื้อผ่านหน้าเว็บไซต์ ได้ทั้งทาง PC, Mobile หรือ Tablet

 
 

การชำระค่าสินค้า

 
  โปรดชำระราคาสินค้าผ่าน หมายเลขบัญชีธนาคารของบริษัทฯ ที่แสดงไว้เท่านั้น ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ หากมีการชำระเงินผ่านช่องทางที่ไม่ได้กำหนดไว้ของบริษัทฯ  
 

การแจ้งชำระเงิน

 
  เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลสูญหายหรือตกหล่น กรุณา ยืนยันการชำระเงิน  ทาง Line ID : @econnec หรือ ทางอีเมล์ econnec.online@gmail.com เพื่อสะดวกในการตรวจสอบ  
 

การติดตามสินค้า

 
  หากลูกค้าได้รับหมายเลขรหัสพัสดุแล้ว สามารถติดตามได้จากบริการ Track & Trace ของ Kerry  
 

การยกเลิกคำสั่งซื้อ

 
  รายการสั่งซื้อที่ยังไม่ได้ชำระเงิน สามารถขอยกเลิกได้ โดยทำการ Login (เข้าสู่ระบบ) ก่อน แล้วไปยกเลิกคำสั่งซื้อ  
 

การเปลี่ยนแปลงคำสั่งซื้อ

 
 

ให้เข้าไปยกเลิกคำสั่งซื้อเดิมก่อน แล้วค่อยเปิดคำสั่งซื้อใหม่ *แต่ต้องเปลี่ยนแปลงก่อนการชำระเงิน* 

 
 

เงื่อนไขและข้อตกลงการเปลี่ยนสินค้า 

 
 

ลูกค้าสามารถขอเปลี่ยนสินค้าได้ภายใน วันนับจากวันที่รับสินค้า ในกรณีต่อไปนี้เท่านั้น

 • ได้รับสินค้าผิดรุ่นไปจากที่ระบุในใบสั่งซื้อ
 • สินค้าที่ได้รับชำรุดเสียหาย อันเกิดจากความบกพร่องของทางบริษัทฯ

ทางบริษัทฯ จะเปลี่ยนสินค้าให้ใหม่ ตามขั้นตอนต่อไปนี้

 • ลูกค้าต้องแจ้งปัญหาพร้อมแนบภาพถ่ายสินค้าและสภาพกล่องสินค้ามายังทางบริษัทฯ ทาง e-mail โดยเร็ว ไม่เกิน วันหลังจากได้รับสินค้า (สามารถโทรศัพท์แจ้งก่อนได้ แต่ทางบริษัทจะถือเอา e-mail เท่านั้นเป็นหลักฐานอ้างอิง)
 • หลังจากทางบริษัทฯ ได้รับแจ้งแล้ว และตอบรับว่ายินยอมให้เปลี่ยนสินค้าได้ ลูกค้าจะต้องส่งสินค้าคืนมายังบริษัท ภายใน วันนับจากวันที่ได้รับสินค้า
 • ทางบริษัทฯ จะตรวจสอบสินค้าที่ส่งกลับมา ซึ่งจะต้องมีส่วนประกอบครบ รวมทั้งหีบห่อบรรจุภัณฑ์ และเอกสารทั้งหมด ตัวสินค้าจะต้องไม่ถูกนำไปใช้งาน หรือมีสภาพชำรุด เสียหาย หรือเสื่อมสภาพ
 • ทางบริษัทฯ จะส่งสินค้ารุ่นตามที่ได้สั่งซื้อพร้อมค่าส่งสินค้าที่ลูกค้าสำรองจ่ายไปล่วงหน้า หลังจากตรวจสอบเงื่อนไขต่าง ๆ และตรวจสภาพของสินค้าที่ได้รับกลับมาแล้วว่าไม่ผิดเงื่อนไขการเปลี่ยนสินค้า
 
 

กรณีสินค้าเสียหายจากการขนส่ง 

 
 
 • เมื่อสินค้าถูกส่งมอบให้กับผู้ให้บริการจัดส่งสินค้า (เช่น บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด) ไปแล้ว ผู้ให้บริการจัดส่งสินค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นกับสินค้าทั้งหมด
 • ในการรับสินค้าจากผู้ให้บริการจัดส่ง ลูกค้าควรตรวจสอบสภาพกล่อง และเปิดกล่องเพื่อตรวจสอบสินค้า ต่อหน้าพนักงานผู้จัดส่งสินค้า ก่อนเซ็นชื่อรับสินค้า
 • หากพบว่าสินค้า หรือ กล่องสินค้าชำรุด บุบ มีคราบเปื้อน ฉีกขาด แตก หัก เปียกน้ำ ชื้น มีรอยแกะ หรืออยู่ในสภาพที่ผิดปกติ แม้เพียงเล็กน้อย ขอให้ถ่ายรูปกล่อง และแจ้งพนักงานผู้จัดส่งสินค้านั้นทันที หากเป็นไปได้ควรจดบันทึกสภาพกล่องและสิ่งผิดปกติลงในเอกสารการรับสินค้าของผู้ให้บริการจัดส่ง ก่อนเซ็นชื่อรับสินค้า ไม่เช่นนั้นจะไม่สามารถเรียกร้องความเสียหายใด ๆ จากใครได้อีกเลย
 • กรณีเกิดความเสียหายจากการขนส่ง จะเป็นความรับผิดชอบของผู้ให้บริการจัดส่ง แต่ทางบริษัทฯ จะช่วยอำนวยความสะดวกให้ดีที่สุดในการติดต่อแก้ไขปัญหา
 • กรณีลูกค้าให้ข้อมูลที่อยู่จัดส่งผิดพลาด เป็นความรับผิดชอบของลูกค้า หากสินค้าตีกลับมายังบริษัทฯ ลูกค้าอาจต้องเสียค่าจัดส่งใหม่พร้อมค่าปรับที่ถูกเรียกเก็บจากผู้ให้บริการจัดส่ง
 • กรณีมีผู้อื่นรับสินค้าแทน เป็นความรับผิดชอบของลูกค้าและผู้ให้บริการจัดส่งสินค้า
 
 

การขอเปลี่ยนสินค้ากรณีไม่ได้เกิดจากความ บกพร่องของทางร้าน

 
 
 • สินค้าที่ซื้อไปต้องไม่เกิน 15 วัน นับจากวันที่รับสินค้าถึงวันที่ขอเปลี่ยน
 • ทางบริษัทฯ คิดค่าดำเนินการเปลี่ยนสินค้า 200 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) ต่อการสั่งซื้อ
 • ทางบริษัท ไม่คืนค่าส่วนต่าง กรณีสินค้าที่ส่งคืนมามูลค่าสูงกว่าสินค้าที่ต้องการเปลี่ยน ลูกค้าสามารถซื้อสินค้าอื่นๆเพิ่มได้ หากมีส่วนต่างเพิ่ม ให้ลูกค้าโอนชำระค่าส่วนต่างเข้ามาก่อน
 • ลูกค้าจะต้องเป็นผู้ชำระค่าจัดส่งเองทั้งหมด (โดยทางบริษํทจะส่งสินค้าที่ขอเปลี่ยนให้ คิดค่าส่ง Kerry 80 บาท)
 • ทางบริษัทฯ จะส่งสินค้าที่ขอเปลี่ยนให้ เมื่อได้รับคืนสินค้า และตรวจสอบแล้วว่าถูกต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ทั้ง บรรจุภัณฑ์ และอุปกรณ์อื่นๆ หากมีชิ้นส่วนใดไม่สมบูรณ์ครบถ้วน ทางร้านคิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม
 
 

การคืนเงิน

 
 

 ทางบริษัทฯ จะคืนเงินลูกค้าในกรณีต่อไปนี้เท่านั้น

 • ทางบริษัทฯ ไม่มีสินค้าตามที่สั่ง
 • เกิดความผิดพลาดของระบบงาน หรือระบบคอมพิวเตอร์ หรือเหตุอื่น ซึ่งเป็นความบกพร่องของทางบริษัท ทางบริษัทฯ จะดำเนินการคืนเงินลูกค้าโดยเร็ว ภายใน 7-10 วันทำการหลังจากทางบริษัทฯ ตรวจสอบและยินยอมให้มีการคืนเงิน

     **เพื่อป้องกันการทุจริตและมิจฉาชีพ ทางบริษัทฯ อาจต้องมีการขอตรวจสอบหลักฐานก่อนการคืนเงิน**

 
 

การรับประกันสินค้า

 
 

สินค้าแต่ละรุ่นอาจมีระยะเวลาการรับประกันและเงื่อนไขที่แตกต่างกัน โปรดดูเงื่อนไขการรับประกันในรายละเอียดของสินค้าแต่ละรุ่น

    สินค้าที่ยังอยู่ในระยะประกัน หากเสียจนใช้งานไม่ได้ ทางบริษัทฯ จะเปลี่ยนสินค้าตัวใหม่ให้เลย ไม่มีการซ่อม แต่ทั้งนี้

 • เปลี่ยนสินค้าให้ใหม่ได้ไม่เกิน ครั้งตลอดอายุการรับประกัน
 • หากไม่มีสินค้าสำหรับเปลี่ยนเนื่องจากสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทฯ จะเปลี่ยนเป็นสินค้ารุ่นที่ใกล้เคียงกันหรือชดเชยด้วยวิธีการอื่นที่เห็นสมควร
 • ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าขนส่งในการส่งสินค้ามาเปลี่ยน
 
 

ข้อยกเว้นการรับประกัน

 
 
 • ความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานผิดวิธีผิดประเภทไม่ปฏิบัติตามคู่มือหรือคำแนะนำทำตกกระแทก,  ดึง หรือจงใจทำให้เสียหาย
 • ความเสียหายจากเหตุภัยธรรมชาติ เช่น ฟ้าผ่าน้ำท่วม และอุบัติเหตุ
 • ความเสียหายจากสัตว์แมลงรา และอื่นๆ
 • ความเสียหายจากความชื้นความร้อนจากภายนอกระบบไฟฟ้าผิดปกติ
 • ความเสียหายที่เกิดจากการสึกหรอตามการใช้งาน เช่น รอยบุบ ขูดขีด แตก หัก ถลอก และการเสื่อมอายุ
 • ความเสียหายที่เกิดจากการถอดประกอบการบัดกรีการดัดแปลงแก้ไขตัวสินค้า หรือซ่อมโดยผู้อื่น
 • การเสื่อมสภาพจากการใช้งานของชิ้นส่วนที่มีอายุการใช้งานจำกัด หรือวัสดุสิ้นเปลือง เช่น แบตเตอรี,  หน้าสัมผัสของคอนเน็กเตอร์
 • มีร่องรอยการแก้ไขชื่อรุ่นหมายเลข S/N ของสินค้า หรือสติกเกอร์การรับประกันบนสินค้า (Warranty)  ฉีกขาดหรือสูญหาย
 • ไม่มีหลักฐานการซื้อ เช่นใบเสร็จรับเงิน หรือมี แต่ชื่อรุ่นหรือหมายเลข S/N ของสินค้าไม่ตรงกับตัวสินค้า
 
 

 

 
Visitors: 55,363