ริบบอนดำ Resin-K สำหรับเครื่องพิมพ์บัตร HiTi รุ่น CS-200e

รหัสสินค้า : RHI-008

ริบบอนดำ Resin-K สำหรับเครื่องพิมพ์บัตร HiTi รุ่น CS-200e


  • พิมพ์บัตรได้ 1,000 ใบ/ม้วน
จำนวน
520.00 บาท
590.00 บาท

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด